عصب کشی دندان

در گذشته دندانی را که ریشه آن دچار عفونت می شد، می کشیدند؛ اما امروزه با پیشرفت علم فرد با مراجعه به دندانپزشکی اقدام به عصب کشی دندان کرده و دندان را در دهان خود حفظ می نماید. در مواردی که پوسیدگی دندان بسیار زیاد باشد و ریشه های دندان از بین رفته باشد ، دندانپزشک کودکان اقدام به کشیدن آن می کند. در ادامه این مطب از دکتر ماندانا حجازی ، بهترین متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان در کرج ، به بررسی این موضوع می پردازیم.

 

 

در این