راه انتقال ایدز در دندانپزشکی

راه انتقال ایدز در دندانپزشکی

یکی از دغدغه های افرادی که برای درمان به دندانپزشکی مراجعه می کنند منتقل شدن بیماری هايي است که مهم ترین و همچنین خطرناک ترین آن ها ایدز مي باشد . در اینجا راه انتقال ایدز در دندانپزشکی را برای شما شرح می دهیم .

 

 

به دلیل مشکلات که این بیماری دارد و درگیری هایی که برای بیماران بوجود می آورد، ايدز بیماری خطرناکی محسوب می شود.

راه های انتقال این بیماری :

از طریق خون .
از طریق رابطه جنسی .
از راه مادر به فرزند .
تزریقات غیر