کنترل رفتار کودکان در دندانپزشکی

کنترل رفتار کودکان در دندانپزشکی

برخی کودکان به دليل ترس از دندانپزشکی، تمایل ندارند برای درمان دندان هایشان مراجعه کنند ، در این مقاله درباره ی کنترل رفتار کودکان در دندانپزشکی اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهیم .

 

 

کنترل رفتار کودکان در دندانپزشکی

 

 

کودکان در دندانپزشکی رفتار های متفاوتی از خود نشان می دهند  :

برخی از کودکان در دندانپزشکی دارای روحیه ی آرام و بدون استرس می باشند درمان این کودکان در دندانپزشکی به راحتی انجام می گیرد و کودک بهترین همکاری را با دندانپزشک دارد .
برخی از آن ها نیز با