Posts Tagged ‘متخصص دندانپزشک کودکان’

دندانپزشکی متخصص کودکان

دندانپزشکی متخصص کودکان

دندانپزشکی متخصص کودکان همانطور که از نام آن مشخص است با سلامت دهان و دندان کودکان سر و کار دارد، یک دندانپزشک پس از گذراندن دوره عمومی دندانپزشکی و گذراندن آزمون ورودی مقطع تخصص می تواند این رشته را انتخاب کرده و در آن تخصص خود را بگیرد. یک دندانپزشک کودکان به مدت ۳ سال در مقطع تخصص تحصیل کرده و به طور عملی و تئوری تمامی آموزش های لازم را برای درمان آسیب های دهان کودک می گذارند و می تواند در یک کلینیک تخصصی دندانپزشکی کودکان